Dịch vụ tạo trang blog cá nhân là một trong các gói nhỏ của dịch vụ web 1-0-2 bao gồm miễn phí và trả phí phù hợp với từng nhu cầu của khách hàng, bao gồm Hosting và tên miền

{$pricing_table}