Crazy Laravel là một CMS được phát triển trên ngôn ngũ PHP và sừ dụng framework Laravel, tích hợp các chức năng với nhu cầu sử dụng khác nhau như bán hàng, tin tức, blog, giới thiệu công ty,...

Web  1-0-2 là sự kết hợp giữa Crazy Laravel và hệ thống quản lý domain-hosting để tạo ra một hệ thống cho phép người dùng có thể tạo ra những trang web theo ý mình chỉ trong vài phút.

Tất cả những gì bạn cần chỉ là một ý tưởng các vấn để còn lại đã có chúng tôi lo!

Bạn đã có ý tưởng rồi chứ? Bắt đầu thôi!